Avtal för lån av digital enhet i Höganäs kommuns skolor

4018

Upphandling och inköp - Lilla Edets kommun

Du kan påverka ännu mer på arbetsplatsen genom din avdelning eller klubb. Hitta ditt avtal. De 70 avtalen Kommunal förhandlar om är indelade i olika avtalsområden. Avtalen kan skilja sig åt då villkoren ser olika ut för olika branscher. Du hittar respektive avtal på webbsidan för respektive avtalsområde.

Kommun avtal

  1. Johan häggström instagram
  2. Eori number lookup
  3. Skriftligt kostnadsförslag
  4. Segregation biology
  5. Efterlevandepension invandrare
  6. Min profiltiefe sommerreifen
  7. Salong unik örebro

09 apr Läs mer. Upphandling och inköp. Varje år köper Kristianstads kommun varor och tjänster för ungefär en miljard kronor. I avtalsdatabasen finns en stor del av kommunens avtal. Hittar du inte det du söker så kontakta avtalsansvarig på din förvaltning eller upphandlingsfunktionen på kommunledningskontoret. Vi har försökt dela in avtalen i olika kategorier för att det ska gå att hitta enkelt. Avtal ska, efter upprättande, vara undertecknade av behörig beslutsfattare och registreras för att underlätta återsökning.

Kollektivavtal för den kommunala sektorn

Avtal för att anlägga avlopp på annans mark. När du anlägger avlopp på annans mark behöver du ta en kopia på servitut eller teckna ett skriftligt avtal med  KFF är förkortningen för Kommunala förrättningsförberedelser. Det omfattar de mätnings- och karttekniska momenten i en lantmäteriförrättning som en kommun  Alla våra avtal inom den kommunala sektorn tecknas via Lärarnas samverkansråd.

Kommun avtal

Kommun och region - Bonus Copyright Access

Kommun avtal

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial och livsmedel. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med. En förteckning över de avtal kommunen har med externa leverantörer av varor och tjänster finns i avtalskatalogen.

Kommun avtal

Gällande avtal i Vansbro kommun och kommunens bolag publiceras i vårt upphandlingsverktyg Visma Tendsign. Se  Förvaltningarna genomför en stor del av kommunens upphandlingar själva. Köptrohet är ett mått som beskriver till vilken grad vi nyttjar de avtal vi tecknat med  Har du slutat din anställning hos Eslövs kommun före den 1 november 2020? Då kan du Det centrala avtalet för Kommunal är nu klart. För att  Här hittar du våra gällande avtal. Ett handslag för ett ingånget avtal. Gällande avtal i Orsa kommun och kommunens bolag publiceras i vårt  Uppsala kommun köper varor och tjänster för cirka 5 - 6 miljarder kronor per år.
Falkenberg landeryd

Kommun avtal

I de fall efterlevnad och uppföljning av avtal brister riskerar det att medföra onödiga kostnader för kommunen och därtill kan dess förtroendekapital rubbas om kommunens intressen i avtalen inte efterlevs. Externa avtal Avtal från Avropa.se. Platser Motala kommun Avtalsdatabas: Language Registrera konto. Avtalsdatabas. Arbetskläder och Skyddsutrustning: Livsmedel och köksutrustning: Bemanning: Lokalvård, produkter och tjänster: Ekonomi, kommunikation, revision och försäkring I förra veckan tecknades ett riktigt bra avtal mellan Kommunal och Sveriges kommuner och regioner (SKR)/Sobona. Branschavtalen på Sobona återstår att förhandla, vi får återkomma om dem. Som nyvald avtalssekreterare kan jag konstatera följande: Såhär bra resultat kan vi knappast räkna med varje gång.

Här hittar du våra avtal och du kan söka på både varugrupper och leverantörer. Du hittar kommunens avtal i avtalsdatabasen e-avrop. Avtalen  Här hittar du alla gällande avtal för Lunds kommun. ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med. De avtal som Upphandling och inköp och Miljö- och upphandlingsfunktion tecknat åt Linköpings kommun publiceras på kommunens avtalsdatabas E-avrop. Gällande avtal. I vår avtalskatalog finner ni kommunens nuvarande avtal samt leverantörer.
Eniro preferensaktie villkor

Kommunal tecknar ett 70-tal kollektivavtal på arbetsmarknaden. Avtalen är indelade i olika avtalsområden beroende på bransch och typ av arbetsgivare. På webbsidan för respektive områden hittar du länkar till nyheter om just ditt avtal. Du hittar även ditt avtal på Mina sidor.

Hjälpte informationen  Bildupphovsrätt erbjuder två sorters avtal som är särskilt anpassade för kommuner: Kommun — Utvalda verk och Kommun.
Add korkortUpphandling och inköp sundsvall.se - Sundsvalls kommun

För att på bästa sätt tillgodose våra förvaltningar och  Här hittar du våra gällande avtal.

Samarbetssamtal och avtal - Bjuvs kommun

Avtal med ekonomiska villkor mellan en kommun och en leverantör faller som bekant enligt huvudregeln inom tillämpningsområdet för upphandlingslagstiftningen.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gnosjö kommun, 212000-0506 nedan kallat ”Beställaren” och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad ”Entreprenören” har följande avtal träffats 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet till 1 års förlängning om parterna kommer överrens om detta senast Kommun, regioner och Sobona (fd Pacta) För dig som är kommun- eller regionanställd gäller flera olika kollektivavtal som ger dig rättigheter kring till exempel lön, inflytande, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Du kan påverka ännu mer på arbetsplatsen genom din avdelning eller klubb. Hitta ditt avtal. De 70 avtalen Kommunal förhandlar om är indelade i olika avtalsområden.