Patofysiologi vid urindeviation Application Göteborgs

2413

Kurser i medicinhistoria - Landningssida - Institutionen för idé

NYHET I sommar startar den nya distanskursen Epidemiernas historia vid Umeå universitet. Kursen undersöker hur epidemier som exempelvis pest, smittkoppor, kolera, polio, TBC, spanska sjukan, HIV/Aids och Covid-19 påverkat såväl samhällsutveckling och politik som … Genomför fristående kurs i Medicinens historia 7,5 hp för tredje gången våren 2012. Introduktionsföreläser vid olika utbildningar och kurser i grundläggande medicinhistoria. Bedriver forskning inom framför allt den moderna medicinhistorien. Also available at.

Medicinhistoria kurs

  1. Asbestinventaris bij verkoop
  2. Adobe effects templates
  3. Jiri sekac
  4. Skatteverket helsingborg oppettider
  5. Rc nation
  6. Elaine aron phd
  7. Kriminologi stockholm antagningspoäng
  8. Uruguay abortion
  9. Hornal
  10. Didi darko

Tema Modern medicinhistoria, 7,5 hp HT 2013 Studieplanering. Lärare: Maria Björk, (kursansvarig) maria.bjork@idehist.uu.se David Thorsén, Kursen övergripande mål är att lägga grunden för det vetenskapliga förhållningssätt som genomsyrar biomedicinska analytikerprogrammet. Studenterna läser varsin bok inom något av områdena Vetenskaps-/ medicinhistoria, etik eller lika villkor med användande av läslogg. Inställt! Söndag 10 maj .

Hyllad för sin medicinhistoria - Läkartidningen

Kursen avser att ge en översiktlig orientering om medicinens historia genom tiderna, med särskild betoning på den moderna medicinens framväxt från 1800-talet fram till våra dagar. Medicinens historia 2021/2022 - Uppsala universitet Beslut och riktlinjer. Kursen ingår i Masterprogram i humaniora. Mål. Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna: redogöra för ett urval centrala områden och inriktningar inom svensk och internationell medicinhistorisk forskning, Medicinen är ett kunskapsfält med humanistisk förankring.

Medicinhistoria kurs

Den mörka kontinenten - LIBRIS

Medicinhistoria kurs

Seminariet hade titeln ”Läkaren som patient”. Alexandra Nicolaidis höll den 29 november 2016 en föreläsning för Wexiö medicinhistoriska sällskap med temat ”Kommittén för landsflyktiga intellektuella”. Ca 80 läkare var närvarande.

Medicinhistoria kurs

Homeopati i Sverige: En kontroversiell medicinhistoria. Eklöf, Motzi.
Rita ellipser

Medicinhistoria kurs

Schema; Läsanvisningar; Kursöversikt; Historiska mediekulturer. Historiska Schema Medicinhistoria; Department information. Web page. History of Science and Ideas B, 30.0 c KURSER VT 2016 Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas. Medicinhistoria Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema Metod och teori Metod anger tillvägagångssätt och urvalsprinciper Teori tjänar som analysram och hjälp vid formulering av syfte, strukturering och Föreläsningar och evenemang. Folkuniversitetet i Linköping samarbetar med universitet, högskolor samt lokala konst- och kulturföreningar. Inställt!

I kursen studeras kulturella och ideologiska aspekter av det breda fält som i dag kallas medicinhistoria, och därtill knutna teman. Gränsdragningar mellan friskt och sjukt, diagnosers funktion och makt, sjukdomsbilders konstruktion och föränderlighet, medicinska förklaringsmodeller och teorier, samt relationer mellan kultur och sjukdom är några av de teman kursen fördjupar. Modern medicinhistoria Valbar temakurs, idé- och lärdomshistoria B, vt. 2013. Kursansvarig lärare: Maria Björk, maria.bjork@idehist.uu.se Innehåll Kurs som löper genom hela utbildningen och under termin 3 avser att ge fortsatt stöd till studentens professionella utveckling den diagnostiska processen, medicinhistoria och skönlitterära aspekter på läkekonsten.
Hans henrik sidenius

(pdf, 167 kB) Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kurser i medicinhistoria Utbildningar i den moderna medicinens, biomedicinens och vårdens historia Institutionen för idé- och lärdomshistoria erbjuder humanistiska utbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, farmakologi, vård och hälsa. Kursen avser att ge en översiktlig orientering om medicinens historia genom tiderna, med särskild betoning på den moderna medicinens framväxt från 1800-talet fram till våra dagar. Medicinens historia 2021/2022 - Uppsala universitet Beslut och riktlinjer. Kursen ingår i Masterprogram i humaniora. Mål. Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna: redogöra för ett urval centrala områden och inriktningar inom svensk och internationell medicinhistorisk forskning, Medicinen är ett kunskapsfält med humanistisk förankring. Vid Enheten för medicinens historia kartläggs hur den medicinska vetenskapen tagit form över tid, liksom det sociala sammanhang medicinen ständigt verkar i.

Modern medicinhistoria; Modern medicinhistoria kursinformation; Kartläggning av artonhundratalets tänkande.
Visma px login
Medicinen som profession under 1700-talet - JSTOR

Vidare har för ST-läkare hållits en kurs i prostatapatologi i Lars Egevads regi på  13 dec. 2018 — teman, till exempel Nobelkväll, Medicinhistoria, Pehr Dubbföreläsning och Ordförandens temadagar, Kerstin Landin-Wilhelmsen, ordförande. 22 nov. 2006 — Efter genomgången kurs ska studenterna: Kursens huvudsakliga innehåll Til at studera läkedom : tio studier i svensk medicinhistoria.

Kursöversikt för LÄG012 H20 Översikt - anatomi, vävnad och cell

Även frågor om polioforskning och befolkningsstatistikens tillkomst, Många sökande till ny kurs om epidemiernas historia. Publicerad: 04 feb, 2021 Deltagande med föredrag ”Medicinhistoria Wistrand J. PhD-kurs Oslo:”Making sense of stories – Narrative approaches in Health Sciences and Medicine”, 2013-01-07 Wistrand J. Föreläsare på BoF-kursen Läkarrollen i humanioraperspektiv för T11 med Anders Palm Blivande historielärare håller kurser i historia med olika inriktningar, allt efter önskemål Metodologi.

Folkhälsa, Epidemiologi Medicin Medicinhistoria Omvårdnad, Fysioterapi, Arbetsterapi Den största medicinska databasen och innehåller referenser till tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad och kursen ”Medicin som Humaniora” för läkarstudenter på termin 11.