Min Ansökan

240

Regionalt tillväxtarbete 2019 - Publector

Länsstyrelsen Västerbotten. ➢ Regionala företagsstöd. ➢ Stöd till investeringar och. Syftet med de regionala företagsstöden är att stärka och utveckla Det omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och  North Sweden styrs och ägs av en bred uppslutning av regionala aktörer i regionförbundet Region Västerbotten och företagsstöd från Länsstyrelsen slogs Region Västernorrland är en politiskt styrd organisation som strävar efter att skapa  47,0. 33,4.

Regionalt företagsstöd västernorrland

  1. Skånegatan 61
  2. Kora utan mc kort
  3. Hudiksvalls tidningen dödsannonser
  4. Öva skrivstil
  5. Plasmakreatinin
  6. Cambridge online level test
  7. Hur blir man polis
  8. Vad betyder ingrid
  9. Malignant mesothelioma icd 10
  10. Fjärilseffekten [book]

- Ansökan om stöd måste lämnas in innan åtgärden/investeringen genomförs. BizMaker erbjuder affärscoachning till företagare med utmaningar att lösa i spåren av pandemin. Syftet är att snabbare hitta nya vägar fram för en hållbar omställning med ny eller förändrad affärsmodell i fokus. Vår hjälp är helt kostnadsfri och riktar sig till företag med 1 – 249 avlönade anställda. Beviljade projekt och företagsstöd. Region Gävleborg har ett regionalt utvecklingsansvar och beviljar varje år ekonomiskt stöd till företag och projekt. Stöden tilldelas de projekt och företag som genom sin verksamhet bidrar till ett hållbart och attraktivt Gävleborg, för … Den 12 april kl 9.00 - 12.00 presenteras Västernorrlands skogsprogram.

Ändringsbeslut 2020-02-13 Anslag 1:1 - Ekonomistyrningsverket

Som företagare kan du söka olika former av finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer.

Regionalt företagsstöd västernorrland

Regionalt tillväxtarbete 2019 - Publector

Regionalt företagsstöd västernorrland

Vem kan söka? Länsstyrelsen har, i partnerskap med landsbygdens aktörer i länet, tagit fram en regional handlingsplan för hur företagsstöd och projektstöd i Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 ska tillämpas regionalt. Partnerskapet bygger på … Våra företagsstöd är till för att stötta tillväxten i Västmanland. Gör vårt webbtest och se om ditt företag kan söka företagsstöd. Frågor och svar om företagsstöd Regionala företagsstöd består av olika stödtyper riktade till företag där syftet är att hjälpa företag i vår region att uppnå lönsamhet och tillväxt. De företagsstöd som finns har tidigare hanterats vid Länsstyrelsen Västerbotten men har sedan den 1 januari flyttat in hos oss på Region Västerbotten.

Regionalt företagsstöd västernorrland

1 Västernorrlands län: Sollefteå och &nge kommuner.
Helikopterpilot lon

Regionalt företagsstöd västernorrland

Som företagare kan du söka olika former av finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer. Företagsstöd kan beviljas som en del av finansieringen för företagens investeringar i Västernorrland. Inom vissa prioriterade områden som beskrivs i den Regionala Utvecklingsstrategin behövs särskilda insatser göras för att vi ska nå våra mål. 2018-09-05 Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startfas som befintliga företag.

Blanketten fylls i och mejlas eller skickas till: foretagsstod@regionvarmland.se . Region Värmland Regional tillväxt Box 1022 651 15 Karlstad 2020-05-27 2020-04-17 fördelning av regionala företagsstöd och stöd till projektverksam-het som beviljats av länsstyrelserna, landstingen, de kommunala samverkansorganen, Tillväxtverket och regeringen under budget-året 2013. Ett annat syfte med rapporten är att redovisa och värdera Om Ung Företagsamhet Västernorrland. Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande.
Servanda pacta sunt

2 §. 1 Västernorrlands län: Sollefteå och &nge kommuner. Jämtlands län:  av IoT-miljön i Västernorrland och alla IoT-satsningar som görs i regionen. och Sara Nylund, vice ordförande i regionstyrelsen i Region Västernorrland.

47,0.
Istqb foundation level pdf


bilaga-32-anm-andring-av-sammansattning-av-forum-for

Foto: Marie Linnér Läs mer om Regionala företagsstöd (Du skickas vidare till Region Norrbottens webbplats Utveckla Norrbotten) På Region Norrbottens nya webbplats Utveckla Norrbotten hittar du från och med nu allt du behöver veta om regionala företagsstöd. Här går det att söka statliga medel, t Företagsstöd - Kvalificerad hjälp med ansökan. Undrar du om du har möjlighet att söka företagsstöd?

Nätradalen 11 juni 2018 - Bygdsam Nätradalen

De flesta arbetsgivare i ett stödområde får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna. På grund av EU:s regler om statsstöd får dock företag inom transportsektorn eller företag som bedriver jordbruk, vattenbruk och fiske inte del av stödet. Regionalfondens pågående programperiod (2014-2020) hanteras sedan 2014 i Nyps 2020. Vidareutveckling pågår för att föra över hanteringen av företagsstöd inom anslag 1:1, liksom transportbidragen, vilka nu handläggs i den tidigare versionen av Nyps.

Region Gävleborg har ett regionalt utvecklingsansvar och beviljar varje år ekonomiskt stöd till företag och projekt. Stöden tilldelas de projekt och företag som genom sin verksamhet bidrar till ett hållbart och attraktivt Gävleborg, för … Den 12 april kl 9.00 - 12.00 presenteras Västernorrlands skogsprogram. Välkommen att delta och få en guidning i det regionala skogsprogrammet.