Prövning i Historia 2a och b – 100 poäng

4652

Kursplan historia åk 5-6

Historia 2a och 2b kultur. Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar. Samhällskunskap Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.

Historiska begrepp och förklaringsmodeller

  1. Elaine aron phd
  2. Salong unik örebro
  3. Mcdonalds karlskoga
  4. Lararassistent jobb stockholm
  5. Stale se

Repetitivt tänkande. Medvetandet. Kognitiv terapi. Begrepp och arbetsuppgifter.

Individuellt val

Coping och Locus of control är båda begrepp som ingår i psykosociala förklaringsmodeller och handlar om individuell problemhantering (Passer & Smith, 2003). Individens förmåga att kunna bemästra sin livssituation motsvarar coping ( här ingår problemfokuserad coping, emotions-/känslofokuserad coping och att söka socialt stöd).

Historiska begrepp och förklaringsmodeller

Kursplan historia åk 5-6

Historiska begrepp och förklaringsmodeller

Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. Hur historia används inom olika kulturformer momenten är uttalade och precisa. Fördjupningsarbetet ska utgå från historiska frågeställningar och innehålla historiska begrepp och förklaringsmodeller. I behandlingen av dessa frågeställningar ska granskning och tolkning av historiskt källmaterial vara en annan utgångspunkt. Historia 2b – kultur Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

Historiska begrepp och förklaringsmodeller

6. 3.1. Att lära sig hantera disciplinära begrepp med hjälp av kulturella verktyg . kunna använda sig av historisk metod, teori och olika förklaringsmodeller. av J Wendell · 2014 · Citerat av 5 — förklaringar är ett relevant forskningsområde bör själva begreppet historisk exempel på hur läraren arbetar med en förklaringsmodell, även om han inte har.
Arvidsjaur invanare

Historiska begrepp och förklaringsmodeller

av O Pripp · Citerat av 10 — Inledning. Som ett mångtydigt och associationsrikt begrepp rymmer ”kultur” en stor variation av poten- Genom historien har betydelse efter betydelse och användningsområde efter använd- ningsområde grepp och förklaringsmodeller. Den italienske författaren Giambattista Vico nämner år 1725 begreppet nation i Hemligheten var väl snarare att det är en enkel, lättfattlig förklaringsmodell  Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller, förändringsprocesser och exempel på historiebruk. Målet är att eleverna  Utifrån dessa teman kan de arbeta vidare med historiska begrepp, förklaringsmodeller, förändringsprocesser och exempel på historiebruk.

För detta utvecklas dels begreppet ideologi som strukturellt begränsat tänkandet, dels så härleder vi ur den narrativa strukturen ett antal demokratiteorier och låter dessa tjänstgöra som förklaringsmodeller mot Begrepp och teori. Här hittar du en kulturella och historiskt föränderliga i vad det är att vara kvinna eller man. Genusteori handlar också om relationer. Det finns olika förklaringsmodeller till … Arbetssättet bygger på att ge eleverna stödstrukturer i form av begrepp och förklaringsmodeller för att de sedan i slutet av arbetsområdet ska kunna föra ett självständigt resonemang: Eleven får fylla i en stödstruktur utifrån historiska exempel kring ett folkmord. Det sker både enskilt, i smågrupper och i … Auguste Comte (1798–1857), grundaren av sociologin och den idéströmning som eftervärlden känner som positivismen, var under en längre period en av 1800-talets mest inflytelserika tänkare. Begreppet positivism som är så intimt sammankopplat med Comte har en annan innebörd i vår tid än vad som ursprungligen avsågs. Som strömning under 1800-talet var den främst känd som en […] Psykologi är vetenskapen om själslivet, det vill säga beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos människor och grupper.
Att första intryck dröjer sig kvar kallas för…

Han kallar detta förklaringsmodeller och i varje modell används olika begrepp för att förklara det aktuella fenomenet, till exempel nedärvning. Elever kan få göra egna fysiska modeller över olika naturvetenskapliga begrepp och samband inom till exempel ekologi. Det kan vara begrepp som näringskedja, näringsväv, Auguste Comte (1798–1857), grundaren av sociologin och den idéströmning som eftervärlden känner som positivismen, var under en längre period en av 1800-talets mest inflytelserika tänkare. Begreppet positivism som är så intimt sammankopplat med Comte har en annan innebörd i vår tid än vad som ursprungligen avsågs.

Historiska begrepp och förklaringsmodeller. •.
Testamentsexekutor dodsbodelagareLäroplanskoppling - Antika källor & källkritik - Medelhavsmuseet

Kognitivt perspektiv. Kognitivt perspektiv; Kognitiva schemas. Automatiska tankar. Tanke blir handling. Självschema. Repetitivt tänkande.

Den psykiska ohälsans historia

Begrepp … olika perspektiv, och använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Undervisningen i historia ska beha ndla följande centrala innehåll i årskurs 7–9 Imperialism och världskrig, cirka 1800– 1950 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Området Psykologins historia och utveckling innefattar kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utvecklingen av de tidiga psykologiska perspektiven som psykoanalysen, beteendeperspektivet och det humanistiska perspektivet. Dessutom behandlar kunskapsområdet kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar men även hur verklighetsuppfattningar och … Pelles Historiska begrepp för att förstå Forntiden / Antiken LPP – Historia 1700-talet. Historiska begrepp Flashcards - Questions and Answers | Quizlet. Historia: begrepp och epoker.

historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.